Catalogi importeren

Zaaktypecatalogus (ZTC)

Catalogus data downloaden en importeren

Indien je zelf deze referentiecomponent host, dan begin je met een lege catalogus. Je kan de gegevens van de gehoste referentieimplementatie echter importeren in je eigen versie, wat hier beschreven wordt.

Toegang krijgen tot de container

In een Kubernetes omgeving

In een Kubernetes omgeving moet je op zoek gaan naar de Pod die het ZTC runt. Vervolgens klik je rechtsboven in de interface op EXEC om een interactieve console in de container te krijgen.

Zonder Kubernetes

Zoek via docker ps het container ID van de ZTC container.

Open een interactieve console:

docker exec -it <container_id> sh

Waarbij je <container_id> vervangt door het container ID wat je eerder vond.

Downloaden data

Je kan nu in de container de fixture met de gegevens downloaden via:

wget https://catalogi-api.test.vng.cloud/data/fixture/ -O /tmp/fixture.json

Inladen data

Vervolgens kan je deze gevens inladen met:

python /app/src/manage.py loaddata /tmp/fixture.json